Bedrijventerrein Groote Lindt behaald Keurmerk Veilig Ondernemen

PERSBERICHT
Bedrijventerrein Groote Lindt behaald Keurmerk Veilig Ondernemen
Zwijndrecht, 10 mei 2016: Bedrijventerreinen Groote Lindt te Zwijndrecht heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen behaald. Het Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en evt. andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Om dit te bekrachtigen is bij een van de ondernemers op Groote Lindt, Hans Boodt Mannequins, door alle deelnemende partijen het convenant ondertekend waarin de samenwerking definitief is vastgelegd.
Het initiatief om te komen tot het KVO-B is geïnitieerd door de Stichting Bi-Zone Groote Lindt. Sinds 2011 zet zij zich in om de veiligheid op Groote Lindt te vergroten. Dit heeft geresulteerd in een professioneel en uitgebreid camerasysteem, collectieve mobiele bewakingsdienst, een betere communicatie tussen bedrijfsleven en politie/gemeente en nu dus ook in het keurmerk Veilig Ondernemen.
De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.
Contact:
Dick Groen
06-10570569
info@grootelindt.biz
Postbus 120
3330 AC Zwijndrecht
Bezoekadres:
Amerweg 4-8
3336 LA Zwijndrecht
STICHTING BIZ GROOTE LINDT

Geluidsisolatie verkoop in Zwijndrecht

Zoekt u geluidsisolatie. Wilt u galm en of akoestiek in een ruimte verbeteren?
Uw muziekstudio of oefenruimte inrichten. Omgeving Zwijndrecht Drechtsteden.
Nu www.geluidsisolatiewinkel.nl is gevestigd te Zwijndrecht.
Zo kunt u uw bestelling afhalen in de buurt.
Noppenschuim piramideschuim polypress geperst vlokkenschuim voor geluidsisolerende wanden

http://www.geluidsisolatiewinkel.nl/img/logo.jpg